<acronym id="ey02i"><small id="ey02i"></small></acronym><rt id="ey02i"><optgroup id="ey02i"></optgroup></rt>
<rt id="ey02i"><small id="ey02i"></small></rt>
<acronym id="ey02i"><small id="ey02i"></small></acronym>
<rt id="ey02i"></rt>

什么是智能電擊彈-美國泰瑟槍

2018-08-28 Pageviews:3189
    泰瑟槍的智能電擊彈包括氮氣推進系統、電荷漫射電鏢、電線和防濫用識別系統等,是泰瑟X3電擊槍的重要組成部分。電擊彈有兩種類型,一種是標準型電擊彈,射程較近,另一種是遠距型電擊彈,射程較遠。智能電擊彈可與電擊槍里面的火控系統進行通信,使每一個彈室里的彈藥類型和使用情況信息以彩色圖標的形式顯示在彩色圖形用戶界面上。
    電荷漫射電鏢使神經肌肉失能脈沖的輸送達到最優化,安全性能得到提高。電荷通過目標最外層皮膚進行擴散,這樣可減少深入到人體里的電荷密度。
    電擊彈還包含有防濫用識別系統,其由每一發電擊彈上的條形碼和發射彈時散落的紙片組成。主要是通過提高對每支槍的可辨識性來防止盜用、濫用。
<acronym id="ey02i"><small id="ey02i"></small></acronym><rt id="ey02i"><optgroup id="ey02i"></optgroup></rt>
<rt id="ey02i"><small id="ey02i"></small></rt>
<acronym id="ey02i"><small id="ey02i"></small></acronym>
<rt id="ey02i"></rt>